Negeer link

Bekijk winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klik hier om verder te winkelen .

Juridische kennisgeving

Uitgever van de site

Identiteit: A&D PEGASE
Wettelijk document:SPRL
Adres: Rue de la Paille 30 - 1000 BRUSSEL
Telefoon: 02 355 82 85
E-mail: info@avenuefitzgerald.com
ECB-nummer:  0688.651.302
Btw-nummer: BE 0688.651.302
Bevoegde autoriteit: RPM Brussel


Gegevens over het behandelingsbeleid die op de site zijn verzameld

A & D PEGASE SPRL is de gegevensbeheerder voor de gegevens die op deze website worden verzameld. U kunt contact met ons opnemen via avenuefitzgerald@gmail.com als u vragen heeft over dit privacybeleid.

Aard van de verzamelde gegevens

Tijdens de navigatie slaat onze server (gehost op OVH.COM) logboeken op. Het gaat daarbij vooral om het achterhalen van uw IP-adres en de historie van uw zoekopdrachten (zoals bijvoorbeeld een paginabezoek).

Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens verstrekken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of door een nieuwsbriefregistratieformulier in te vullen.

Reden voor gegevensverzameling

De serverlogboeken hebben als doel inbraakpogingen en anomalieën te kunnen detecteren, om de veiligheid van het computersysteem te garanderen.

De informatie die de gebruiker invoert via het contactformulier of door het invullen van het nieuwsbriefregistratieformulier, wordt alleen gebruikt om het verzoek van de gebruiker te beantwoorden. Wanneer het verzoek commercieel is, en met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om mailings te versturen over onderwerpen gerelateerd aan het bedrijf (nieuwe dienst, deelname aan evenementen…). Persoonlijke gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.

Wie verwerkt de verzamelde gegevens?

SHOPIFY (sitebeheerbedrijf, onderaannemer) en OVH.COM (hostingbedrijf, onderaannemer) zijn de ontvangers van de serverlogboeken voor het hierboven beschreven doel. De toegang tot het logboeksysteem is beveiligd en ingekaderd. OVH.COM is een onderaannemer en garandeert alle technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om de gegevens te beschermen, zoals vereist door de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) die Richtlijn 95/46 / EG vervangt.

A & D PEGASE SPRL is de ontvanger van de informatie verzameld via het contactformulier of het nieuwsbriefformulier voor de hierboven beschreven doeleinden.

Toestemming van gebruikers

Elke gebruiker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik dat kan worden gemaakt van zijn persoonlijke gegevens op het moment dat deze deze verstrekt en zoals beschreven in dit privacybeleid.

De duur van het gesprek

De serverlogs worden 24 maanden bewaard.

De gegevens die via het contactformulier van deze site worden verzameld, worden 3 jaar bewaard. De gegevens van het nieuwsbriefformulier worden bewaard totdat de klant besluit zich uit te schrijven voor het versturen van nieuwsbrieven. In elke e-mail wordt systematisch een afmeldlink voorgesteld.

Rechten van de betrokken personen 

In overeenstemming met het Algemeen Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD), hebben gebruikers de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die A & D PEGASE SPRL over hen verzamelt:
Toestemming voor toegang
Recht op rectificatie
Herroepingsrecht (recht om te worden vergeten)
Recht op beperking
Recht op overdraagbaarheid

Voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten kunnen gebruikers een e-mail sturen naar info@avenuefitzgerald.com met het onderwerp van hun verzoek. A & D PEGASE SPRL verbindt zich ertoe om binnen de 15 werkdagen op dit verzoek te reageren.

Om veiligheidsredenen zal A & D PEGASE BVBA voor elk verzoek met betrekking tot deze rechten de identiteit verifiëren van de persoon die de aanvraag indient. A & D PEGASE BVBA zal pas op het verzoek reageren na een positieve identificatie.

Bevoegde autoriteiten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Privacy Commissie
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (BE)
Telefoon +32 2274 48 00
https://www.privacycommission.be
commission@privacycommission.be